Dzienniki Rittera

[Deutsch]   [English]   [Français]   [Italiano]   [Polski]   [Portugués]   [Español]

Wydawca: Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V. Bachstelzenweg 9, 91325 Adelsdorf, Germany

Kwiecień 2017

Prawa autorskie:
Każde użycie publikowanego materiału, w szczególności kopiowanie, przetwarzanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie, umieszczanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych – o ile nie jest wyraźnie dozwolone w prawie autorskim – wymaga autoryzacji Wydawcy.

Osoby zaangażowane w projekt (w porządku alfabetycznym):
Andreas Hofacker
Norbert Sarnes
Daniel Schweich

Tłumaczenia (w porządku alfabetycznym):
Mario Borello
Graham Charles
Andreas Hofacker
Rebecca Hofacker
Wolfgang Mauersberger
Rodrigo Corrêa Pontes
Daniel Schweich

Dzienniki

W. SchepoksFriedrich Ritter (9 V 1898 – 9 IV 1989) wiele lat swojego życia spędził w Meksyku i Ameryce Południowej. Tam przedsięwziął wiele ekspedycji badawczych kaktusowej flory. Swoje odkrycia publikował w wielu artykułach w czasopismach i w kilku książkach, zwłaszcza  w swojej monumentalnej pracy „Kaktusy Ameryki Południowej”, prywatnie wydanej w czterech tomach w latach 1979-1981.
Ritter w czasie swojego życia ustanowił 16 nowych rodzajów kaktusów, opisał 812 nowych kaktusów (w tym 43 wspólnie z innymi autorami) i był autorem 253 nowych kombinacji. Choć dziś nie wszystkie jego taksony są uznane, Friedrich Ritter z pewnością był jednym z najważniejszych badaczy kaktusów XX wieku. Jeśli zajmiecie się kaktusami Ameryki Południowej, bardzo szybko natraficie na nazwisko Friedricha Rittera.
Materiały Rittera w herbariach zostały już przeanalizowane w publikacji: EGGLI & al. 1995: Cactaceae of South America: The Ritter Collections. Tam też można znaleźć szczegółowe informacje biograficzne.
W 1982r. Ritter przekazał swoje pamiętniki do lokalnego oddziału Niemieckiego Towarzystwa Kaktusowego, który aby go upamiętnić przyjął nazwę “Kakteenfreunde Friedrich Ritter Nordhessen/Kassel”. Dzienników jest 88, prócz nich jest kilka innych dokumentów. Wszystkie one zostały przekazane Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., z zastrzeżeniem, żeby zostały ogólnie udostępnione w odpowiedniej formie; z wyłączeniem wypożyczenia. Oryginały dokumentów znajdują się obecnie w archiwum Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V. i zostały zdigitalizowane przez Daniela Schweicha, z Jonage (Francja).
Publikacją tą spełniamy życzenie “Kakteenfreunde Friedrich Ritter Nordhessen/Kassel“, i udostępniamy publicznie te dzienniki jako historyczne dokumenty.

Ich komercyjne wykorzystanie jest zabronione.

Objaśnienie do dzienników

Dzienniki zostały sporządzone przez  Friedricha Rittera, i były uzupełniane i korygowane na przestrzeni lat. Stopień ich zachowania jest różny, w niektórych przypadkach są trudne do odczytania. Ritter używał do notatek ołówka, wiecznego pióra i długopisów o różnych kolorach. Przykładowo, na kilku stronach są wielokolorowe zapiski, rozwinięcia i dopiski.
Dzienniki mają wymiary 16-16,5 cm wysokości i 10-11 cm szerokości, kilka jest mniejszych (13 x 9 cm) i trzy większe (21 x 16 cm), jeden ma wymiary 10 cm wysokości i 16 cm szerokości. Są to zwykle zeszyty lub zeszyty szkolne. Prawdopodobnie w późniejszym czasie Ritter dodał do dzienników ciągłą numerację od 1 do 5051 (są jednakże luki). Część dzienników to indeksy (dzienniki 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84), do których odnosi się ta numeracja. Na tych stronach są wymienione lokalizacje z występującymi tam kaktusami.
Do tego jest 18 pustych stron, 35 stron z różnymi suplementami, 2249 stron przeznaczonych na zestawienia (indeksy, listy z herbariów,…), jak również 2782 strony z osobistymi uwagami odnośnie warunków życia, wydatków, technologii fotograficznej, itp. Te 2782 strony nie są ponumerowane i znajdują się na końcu poszczególnych dzienników. Całość to 10135 stron.
Dla wygody czytania poskanowano razem po dwie sąsiednie strony (z kilkoma wyjątkami, jak okładki). Mimo to zbiór danych jaki otrzymano ma ok. 90 GB. Rozmiary plików zostały zmniejszone, i z każdego dziennika sporządzono plik PDF. Każdy dziennik ma na początku indeks. Został też sporządzony indeks wyszczególniający dane kraje.
Ponieważ numeracja Friedricha Rittera nie była prowadzona ciągle i nie ma jej na stronach z osobistymi uwagami, dla porządku dodano ją dla każdego dziennika.

Najprościej jest zacząć korzystać z dzienników używając poniższych indeksów:

•    dla Argentyny:         dzienniki 75, 77
•    dla Boliwii:               dzienniki 77, 80, 81
•    dla Brazylii:              dziennik 83
•    dla Chile:                 dzienniki 77, 78, 79
•    dla Paragwaju:       dziennik 83
•    dla Peru:                 dzienniki 77, 84
•    dla Urugwaju:         dziennik 83

Są tam uporządkowane – częściowo według zbioru, a częściowo według taksonu – odpowiednie strony. Jednak, jak można przypuszczać, pozostały pewnie jeszcze jakieś niezauważone strony  oraz jest więcej informacji w notatkach osobistych. Znak Ŧ (w tej lub podobnej formie) to odnośnik do dalszego ciągu tekstu w innym miejscu. Czasem instrukcja jest opatrzona numerem strony.

Transkrypcje 

Planowana jest transkrypcja dzienników – chodzi o ich przeróbkę do postaci elektronicznej, tak aby mogły być one przetwarzane przy użyciu komputera. Tu szukamy  Waszej pomocy. Jeśli zdecydujecie się przetwarzać poszczególne partie lub nawet całe dzienniki, bylibyśmy bardzo zobowiązani gdybyście nam także dostarczyli wasze transkrypcje. Prosimy pamiętać, że transkrypcje powinny być jak najwierniejsze. Nic nie powinno być zmieniane czy dodawane. Błędy, skróty, itp., muszą pozostać tak jak są. Transkrypcje będą dodawane przez nas do odpowiednich dzienników zaraz gdy będziemy je otrzymywać.
W celu jak najszybszej identyfikacji stron opatrzyliśmy je wszystkie własną numeracją. Prosimy używać tej właśnie
numeracji do wyszukiwania stron, a nie numeracji Friedricha Rittera.
Przetworzony tekst można zawsze wysłać na poniższy adres e-mail:  RitterTB@dkg.eu.

Andreas Hofacker
Prezydent Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V.

Click here to get the Ritter Diaries